Back to Top


Disclaimer

Contact


Flanders Taxi B.V. Joststraat  1, B-8670 Koksijde info@taxiwestkust.com BTW BE0720.524.809


Het gebruik van de site "www.taxiwestkust.com" houdt in dat je de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites


In bepaalde rubrieken bevat de Taxi Westkust website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites.

We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt.

Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.


Hoewel wij ons inzetten om de Taxi Westkust website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere.

Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen.

Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor je of derden.


Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

    die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden

    die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten

    die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden

    die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

    Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak


Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Taxi Westkust website is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van Veurne zijn bevoegd.