Back to Top

Taxi Info:
Het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven als Taxi Westkust en onze taxichauffeurs zich, moeten aan houden.


Een aantal bepalingen zijn voor u als klant belangrijk om te weten.


Politiemaatregelen voor de reizigers.


Artikel 18. Het is verboden:


te roken in het voertuig.

in te stappen in het voertuig met eten of drinken.  

in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is.

zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren uitgezonderd met geleidehonden voor blinden.

gevaarlijke voorwerpen of collies die wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken,

in het voertuig te plaatsen.

in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte.

zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden.

het voertuig te bevuilen of te beschadigen om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.


De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die,

mits correct toegepast om drama's kunnen voorkomen:


Art13.-2. De chauffeurs mogen:


weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht tenzij,

zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie.

een provisie eisen voor verre ritten.

weigeren een persoon op te nemen die in staat van ernstige dronkenschap verkeert.


De chauffeur moet niet de korste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist:


Art.14.-1. Behalve op aansluitend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.

Voor een volledige taxiwetgeving verwijzen wij u graag naar http://www.gtl-taxi.be


Verloren voorwerpen:


Na twee werkdagen worden de voorwerpen overgedragen aan de lokale politie Westkust.


Klachten:


Aan elke klacht wordt door onze zaakvoerder gevolg gegeven.

Hoe juister de gegevens die u ons meedeelt, hoe vlugger wij de betrokken chauffeur kunnen interpeleren.


Klachten in verband met een taxirit (vertrekadres, bestemming, tijdstip, eventueel nummerplaat) of rijgedrag (tijdstip, nummerplaat,

nummer taxivergunning) kunt u zich eveneens wenden tot de politie Westkust, Ter Duinenlaan 34a, 8670 Koksijde.

058/533.000 of de verkeersdienst 058/533.870.


Aansprakelijkheid:


Taxi Westkust kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misverstaan, vertragingen door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden, die gevolg hebben dat u uw trein, bus of vlucht mist, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of schuld door Taxi Westkust.


Taxi Westkust houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren door overmacht, zoals extreme verkeerschaos, weersinvloeden, aanslagen, ... Wij doen er alles aan om dit te voorkomen.


U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op uw bestemming te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere, manier op tijd voor uw trein, bus of vlucht aanwezig kunt zijn.


Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Taxi Westkust kan worden toegerekend, omdat zij te wijten is aan haar, schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Der halve heeft Taxi Westkust geen verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.